top of page

VÅRE PROSJEKTER I UGANDA

P4T i Uganda har over mange år drevet og støttet flere prosjekter i Kyangwali. For oss i P4T Norge er det viktig å støtte og utvikle disse prosjektene videre med din støtte. Nedenfor kan du lese mer om prosjektene og om hvordan du kan være med som bidragsyter.

We feed children.jpg

UTDANNELSE

Vi leverer kvalitetsutdannelse for å bygge en bærekraftig ung generasjon med kunnskap og evner

 

Utdannelse er en menneskerettighet som skal være tilgjengelig for alle, og skal ingen barn skal nektes å kunne utdanne seg, selv ikke under forhold som gjør han eller henne til en flyktning. UNHCR anslår at fire millioner flyktninger verden over (alder 5 – 17) ikke går på skole.

Tidlig barndomsutvikling (ECD)/Barnehage

ECD er en investering for livet. 90% av hjernens utvikling skjer før barnet fyller 5 år, og barn som får mulighet til å utvikle seg tidlig får et forsprang i deres emosjonelle og kognitive evner samt har større sannsynlighet for å gjøre det godt i skolen og bli produktive voksne. Men dessverre er ikke dette tilgjengelig for mer en 2/3-deler av barna i Uganda og spesielt gjelder dette dem i flyktningleire og i distriktene.

Vi tar sikte på å sørge for at underpriviligerte jenter og gutter i alderen 2 – 6 år får tilgang til helhetlig og inkluderende ECD, og å forberede barna for overgangen til grunnskolen. Tidlig barndomsutvikling er et meget viktig fundament for mental, sosial og spirituell utvikling for barn fra et tidlig stadium. Uten dette risikerer man en sen start på utviklingen og læreevnene samt antisosial atferd.

P4T har levert ECD gjennom vår barnehage for flyktninger og Ugandiske barn i alderen 2 til 6 år siden 2015, og sørger også for at alle barna får et varmt måltid på morgenen og til lunsj. Vi bygger klasserom, sørger for skolemateriell såvel som læremateriell. I tillegg har vi spesialiserte oppfriskningskurs, og har en godt utdannet personale. For de som trenger det har vi psykososial støtte samt traumebehandling for foreldre og foresatte.

Grunnskole

P4T sørger for kvalitetsikret grunnskoleutdannelse for flyktninger og Ugandiske barn i aldersgruppen 6 til 17 år. Grunnskolen ble startet i 2016 med de første klassetrinnene med kun 30 barn men i dag har vi over 400 elever. Den 21. februar 2018 fikk P4T Primary School lisens fra Ministry of Education and Sport med nummer ME/P/9478. Vi tror på kraften i utdannelse for å forberede flyktninger på en bedre fremtid. «Flyktningbarn er morgendagens ledere» sier Bienvenu Byamungu, med-stifter av P4T.

Vi er opptatt av å forberede elevene slik at de er klare for å gå videre fra de lavere klassetrinnnene til ungdomskole. I tillegg legger vi til rette for at elevene blir registrert og tar National Examinations (UNEB), slik at over 20 elever tar skrittet over til ungdomsskoleniva hvert år.

 

Gjennom P4T blir lærernes lønn dekket, vi sørger for skolemateriell både for elever og lærere, og har ansvar for at de sanitære og hygieniske forholdene er tilfredstillende, ved å bygge og vedlikeholde skolen og toalettene.

Lokalsamfunnsbasert skolematprogram

Skolemåltider som et tiltak for å øke antallet elever som begynner eller kommer tilbake til skolen

Feilernæring er et reelt problem i vårt lokalsamfunn, og vi vet at sultne barn ikke kan konsentrere seg i klassen. Vårt mål er å øke antallet elever som begynner på skolen, eller som kommer tilbake ved å engasjere barna, lærerne og foreldrene.

 

Prosjektet gir fordeler både til flyktningenes og vertslokalsamfunnets barn som strever i klassen på grunn av mangel på et godt og sunt lunsjmåltid både i barnehagen og grunnskolen. P4T støtter skolen med å lage et varmt måltid morgen og ettermiddag. Hensikten er å bekjempe sult i skolen og redusere fravær, elever som slutter, magesår og feilernæring, samtidig som vi øker antallet elever som begynner.

Barna får dessuten bedre konsentrasjon i klassen og gjør det betraktelig mye bedre i sitt skolearbeid. P4T har gjennom de siste 6 årene sørget for over 320,000 varme måltiderfor både elever og lærere.

Vocational tranining.jpg

LEVEBRØD

Vi bygger selvforsynte lokalsamfunn

De fleste flyktningene i Uganda lever under fattigdomsgrensen og med stor usikkerhet om matbehovet kan dekkes. De er helt avhengig av humanitær hjelp slik som fra Verdens Matvareprogram (WFP). Flyktninger mottar USD 8 (ca. 70 kroner) per person i matpenger hver måned. Det største problemet for mange flyktninger er mangel på kunnskap og utdannelse, arbeidsledighet, startkapital og land til å starte eller ekspandere økonomiske muligheter for å få et ordentlig levebrød.

P4T har en visjon om å bygge et selvforsynt lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom inngrep med å opprette muligheter for arbeid og selvstendighet for det lokale samfunnet. Vi hjelper flyktninger og vertslokalsamfunnet med å komme unna fattigdom gjennom en rekke tiltak, slik som yrkesfaglig opplæring, entrepeneur-utdannelse samt å gi dem kunnskap de trenger for å oppnå en god og varig inntekt. I tillegg støtter og oppmuntrer vi lokalsamfunns mikrospare- og låne-grupper som et initiativ for å investere i fremtiden og starte og sette opp små bedrifter.

HIV Testing.jpg

HELSE

Å skape et sunt lokalsamfunn fritt for sykdom

Helseopplæring i lokalsamfunnet

Forberedt og kunnskapsrik! Å oppklare misforståelser og sørge for korrekt informasjon og kunnskap til en befolkning med analfabetisme er styrkende og beskyttende.

Mangel på informasjon om helsekriser er en krise i seg selv. Plager fra vold i krigssituasjoner og leve i unntakstilstand med HIV/AIDS, GBV (kjønnsbasert vold), kolera, ebola og nå Covid-19 har blitt misforstått og feilhåndtert i multikulturelle flyktningepopulasjoner. P4T sørger for helseinformasjon og kunnskap til både flyktninger og lokalsamfunnet når det gjelder kolera, ebola, HIV/AIDS og Covid-19. Hittil har over 5000 mennesker fått lærerik informasjon. I tillegg har vi delt ut sanitære og hygienesett med såpe samt sørget for mathjelp gjennom nedstengninger til de mest sårbare barna og deres familier.

Kvinner med Fistula

Styrke kvinner med Fistula i sine økonomiske og sosiale reintroduksjoner i Kyangwali refugee Settlement og lokalsamfunnet.

 

Uganda har den nest høyeste fødselsraten i verden og mødredødeligheten er meget høy. Begrenset tilgang til kvalitetssikret graviditetshjelp fortsetter å utgjøre en stor risiko for graviditetsrelaterte lidelser. Obstetriske fistler, en vaginal skade som vanligvis oppstår ved forlengede fødsler med mangel på skikkelig medisinsk hjelp, er svært vanlig og mange kvinner er uvitende om at dette kan behandles og ofte bli rettet på gjennom en operasjon.

Obstetriske fistler er en medisinsk tilstand der et hull utvikler seg i fødselskanalen som et resultat av en fødsel. Dette oppstår spesielt mellom vagina og blære eller rektum, og resulterer i inkontinens av urin og avføring. Obstetriske fistler er med stor margin den mest vanlige formen for fistula I Kyangwali Refugee Settlement.

I tillegg til de fysiske plagene dette får for kvinnene, fører psykologisk stigmatisering og den medfølgende dårlige lukten som kommer av lidelsen til store sosiale og øknomiske konsekvenser. Ikke minst får mange av kvinnene store emosjonelle og psykiske problemer, blant annet følelse av skam, depresjon, mangel på selvtillit, avvisning og tap av ekteskaplige og seksuelle rettigheter.

Kvinner med Obstetriske fistler blir ofte forsømt av mannen og familien, kan ikke arbeide og blir stigmatisert av lokalsamfunnet. De er svært ofte blant de fattigste og mest sårbare.

P4T tilbyr psykososial støtte før og etter operasjon med støtte fra Medical Teams International (MTI), som driver kirurgiske enheter for å reparere Obstetriske fistler for kvinner i Kyangwali Refugee Settlement og lokalsamfunnet.

HIV/AIDS - Forebygging, behandling og støtte

 

Leve Positivt (LP) HIV prosjekt

 

I Uganda lever nesten 1,6 millioner mennsker med HIV, og av disse er det nesten 96000 barn under 14 år. Foreldreløse grunnet AIDS er estimert til å være 660000 barn, og årlig dør ca. 28000 mennesker av AIDS i følge en undersøkelse av UNAIDS.

 

Kyangwali Refugee Settlement er et multikulturelt sted som trenger en multikulturell tilnærming for å løse felles problemer slik som HIV/AIDS og kjønnsbasert seksuell vold (SGBV). P4T blir drevet av mennesker fra mange forskjellige kulturer og land; Kongo, Sudan, Rwanda, Kenya, Burundi og Uganda, og kan på en skikkelig måte forstå og løse de fleste av lokalsamfunnets problemer.

 

På grunn av flyktningenes vanskeligheter, er mange av dem sårbare for HIV/AIDS på grunn av familieoppløsning, gjentatte flyttinger, større sosio-øknomisk sårbarhet og seksuell vold som voldtekt, undertrykking, seksuell utnyttelse av spesielt kvinner og barn. De fleste flyktningene er redde for å innrømme at de er smittet, mens andre lider av depresjoner på grunn av diskriminering og stigmatisering,

kulturelle motforestillinger, tidlige- og tvangsekteskap, rusmisbruk og alkoholisme.

Prostitusjon har bidratt til store nettverk som øker sjansen for å få HIV og andre infeksjoner. Kvinner og barn er de mest sårbare i denne situasjonen. Undersøkelser gjort av ACCORD i desember 20103 viste at over 60% av kvinnene i Kyangwali Refugee Settlement ikke går til barselsundersøkelser. Dette gjør dem spesielt utsatt for mor-til-barn overføring av HIV og mødredødelighet. De fleste flyktninger er som tidligere nevnt redde for å innrømme at de bærer på smitte.

 

90 90 90-strategien har et ambisiøst mål om å stoppe AIDS-pandemien. P4T fokuserer på den første 90 ved å forsikre oss om at 90% av befolkningen er testet og vet om deres egen status. Vi utfører med jevne mellomrom Frivillig Rådgivning og HIV Testing (VCT) samt HIV bevisstgjøringsopplæring og kampanjer i Kyangwali Refugee Settlement og lokalsamfunnet rundt.

 

Leve Positivt (LP) HIV prosjekt fokuserer på mennesker som er smittet og påvirket av HIV/AIDS (dvs. PHA's og OVC's) og sørger for at mennesker i lokalsamfunnet som er HIV-negative lærer å beskytte seg selv i et blandet samfunn. P4T arbeider også for at PHA's skal kunne leve gode liv i harmoni med andre mennesker uten diskriminering og stigmatisering, samt styrker foreldreløse til å bli ressurssterke både sosialt og økonomisk.

Sammen for HIV-frie lokalsamfunn. Bli med i kampen mot HIV/AIDS.

Fistula.jpg
Dabate on Child protection.jpg

BESKYTTELSE AV BARN

Forhindre og respondere på vold mot barn i Uganda

Uganda er vertsland for nesten 1,4 millioner flyktninger, og av disse er 60% barn. De aller fleste har flyktet fra brutale konflikter, og mange har vært vitne til forferdelig vold og har mistet familie og venner.

 

Barn er ekstra sårbare for utnyttelse og misbruk, slik som tvangsarbeid, undertrykkelse, voldtekt, bli nektet mat som avstraffelse, mangel på utdanning og helsehjelp, avstraffelser og tortur m.m

 

Våre beskyttelsesprosjekter har som mål å sørge for at barn har et trygt og sikkert sted der de kan lære og utvikle seg. Dette involverer å lære opp Child Protection Committees (CPC), lærere og andre i lokalsamfunnet til å identifisere, rapporter og respondere på beskyttelsesproblemer samt styrke de eksisterende meldingsrutiner.

 

P4T driver et barnebeskyttelsesprosjekt som har som mål å stoppe alt misbruk av barn i lokalsamfunnet, yte psykososial støtte til de barna som sliter med å gå på skole og lære som et resultat av traumer de har vært utsatt for.

 

P4T har 30 agenter for barnebeskyttelse som er utstyrt med sykler som er finansiert av USA ved Ambassaden i Uganda, som gjør det enklere å dra rundt i landsbyene for å oppdag og rapportere misbruk relatert til barn til de rette myndighetene.

CPA-BICYCLES.jpg
Levebrød
Utdannelse
Helse
Beskyttelse av barn
bottom of page