top of page

ARBEID OG INNTEKT

Å skape et selvforsynt samfunn

De aller fleste flyktningene i Uganda lever under fattigdomsgrensen og med stor usikkerhet for om de har nok mat til å fø familien. De er fullstendig avhengig av Verdens matvareprogram(WFP). Flyktningene mottar ca 50 kroner per person i matpenger hver måned.

Det største problemet for mange flyktninger er mangel på kunnskap og ferdigheter, høy arbeidsledighet, mangel på startkapital og land for å starte opp økonomiske muligheter for et verdig liv.

P4T har som visjon å skape et selvforsynt lokalsamfunn, og gjør dette gjennom å tilby muligheter for arbeid og inntekt slik at flyktningene kan skape sine egne jobber og forme sin egen fremtid.
 
Når foreldrene lever i fattigdom lider barna deres. Uten muligheter for egen inntekt er de ute av stand til å betale skolepenger, medisiner, mat og klær. Vi hjelper flyktninger og lokalbefolkningen med å endre dette gjennom en rekke læringsprosjekter for yrkeskompetanse innen yrker som skredder, snekker, digital kunnskap, baking, frisør, håndverksarbeid og såpeproduksjon. Vi har også kurs innen finansielle og entreprenørferdigheter, og vi sørger for at de får den kunnskap og de ferdigheter de trenger for å få egen inntekt og selvstendige liv.
 
P4T støtter og oppmuntrer lokalsamfunnet til å opprette små spare og låne-grupper for å kunne investere i fremtiden og starte små bedrifter. Med din støtte, kan vi hjelpe flyktninger til å bygge sterke sosiale og økonomiske samfunn, og styrke deres kapasitet til å leve selvstendige og fullverdige liv.

bottom of page