top of page

BESKYTTELSE AV BARN

P4T arbeider for å skape et sikkert samfunn for barn fritt for vold og overgrep, så vel som å forhindre og respondere til vold mot barn.

Av de ca. 1,5 millioner flyktningene som oppholder seg i Uganda, er 60% barn. De aller fleste har flyktet fra brutale konflikter, og mange har bevitnet forferdelig vold og har mistet familie og venner.

Barn og unge er spesielt utsatt for utnyttelse og misbruk, slik som barnearbeid, undertrykkelse, voldtekt, bli nektet mat som straff, mangel på utdannelse og helsetjenester, vold og tortur.

Våre beskyttelsesprogrammer har som mål å sikre at barn har et sikkert og trygt sted der de kan lære og utvikle seg. Dette inkluderer kursing av Beskyttelseskomiteer (CPC's), lærere og andre ressurspersoner i lokalsamfunnet slik at de kan identifisere, rapportere og respondere til situasjoner som oppstår. I tillegg sørger vi for at eksisterende rapporteringsrutiner forsterkes og følges opp.

P4T jobber med et program med det formål å stoppe alt misbruk av barn i lokalsamfunnet, sørge for psykososial støtte til de mest sårbare barna som ofte sliter med å lære på skolen grunnet traumer de har blitt eksponert for.

bottom of page