top of page

BLI EN SAMARBEIDSPARTNER

Hjelp oss å hjelpe. Gjør verden til et bedre sted gjennom samarbeid

kyangwali Refugee Camp, P4T History 2.jp

Hos Planning for Tomorrow (P4T) vet vi at samarbeidspartnere er essensielt for å effektivt kunne fokusere på å finne varige og innovative løsninger på d de problemene flyktninger og andre vanskeligstilte grupper opplever daglig.

For å kunne nå og oppfylle Fn's bærekraftsmål trengs det samarbeid og partnere på tvers av alle sektorer, og ikke minst mellom organisasjoner og næringslivet. Vi tror at felles og bærekraftige samarbeid er nødvendig for å forhindre og å reagere på vold mot barn, for å gi god utdannelse, økonomisk uavhengighet samt å arbeide med interkulturelle- og integreringsproblemer. Med et spesielt fokus på «Mål 17: Samarbeid for å nå målene» ønsker vi å opprette samarbeid som resulterer i en bærekraftig fremtid for barn og familier.

Vi ønsker velkommen partnere inkludert stiftelser, sponsorer, skoler, kirker, andre frivillige organisasjoner til å ta kontakt og bringe unik kunnskap, kapasitet og donasjoner som kan bidra til å hjelpe oss i P4T med å nå våre mål i våre prosjekter med å forbedre livene til barn og familier i Uganda.

I Norge har vi integrerings – og kulturprosjekter som fremmer multikulturell forståelse, og som gir grunnlag for en bedre integrering og fremmer vennskap mellom nordmenn og nye innflyttere til landet. Også på dette feltet søker vi partnere der vi i samarbeid kan utvikle gode og utviklende arenaer for mellommenneskelige relasjoner og kunnskap.

Hvis du vil vite mer om våre partnerskaps muligheter, eller bli partner med oss, vennligst send oss en e-post eller ring til oss på telefonnummer 47269684

bottom of page