top of page
 • HVORDAN KAN JEG BLI FRIVILLIG HOS P4T?
  Vi setter veldig stor pris på at du ønsker å være med og bidra! Du kan lese mer om frivillighet i P4T HER. Meld deg som frivillig ved å klikke HER og skrive litt om deg selv, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan. Vi gleder oss til å høre fra nettopp deg!
 • HVOR MYE BRUKER P4T PÅ ADMINISTRASJON?
  Hos P4T har vi som mål at så mye som mulig av det vi får i gaver, sponsormidler og donasjoner skal gå til våre formål og prosjekter. Vi har per d.d 15% i admiistrasjonskostnader og har som mål å få dette ned i 10%.
 • KAN JEG FÅ INFORMASJON OM HVORDAN MIDLENE ER BLITT BRUKT?
  Ja det kan du. Hvert år vil vi utarbeide en rapport der vi vil presentere det som er blitt gjort i året som er gått, og med full oversikt over hvordan vi har brukt pengene vi har mottatt i løpet av året. Midler som ikke er blitt benyttet i året som gikk, blir automatisk overført til neste år
 • KAN JEG DONERE ELLER GI PENGER TIL ET SPESIFIKT PROSJEKT ELLER AKTIVITET?
  Dersom det er noen av våre prosjekter eller aktiviteterer du brenner ekstra for, og som du ønsker å bidra til, kan du merke din donasjon med navnet på formålet. Da vil din donasjon bli avsatt til deet formålet du ønsker. Vi forbeholder oss likevel til å benytte midlene der det blir vurdert av våre eksperter på bakken slik at de gjør mest nytte. Men vi garanterer at din donasjon VIL bli brukt innenfor de rammene som er satt i det prosjektet du har valgt å støtte.
 • KAN JEG BLI FADDER TIL ET BARN ELLER EN FAMILIE?
  Ønsker du å bli en fadder til et av våre barn i Kyangwali Refugee Settlement? Det er mange barn som trenger en liten ekstra assistanse og hjelp, og ikke minst oppfølging fra våre dyktige folk. Ved å bli en fadder hjelper du ikke bare barnet men også familien og fellesskapet rundt. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra med å bli en fadder, og fortell litt om deg selv.
 • HVORDAN MELDER JEG MEG PÅ DERES NYHETSBREV?
  Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev ved å klikke på knappen du finner på toppen av siden
 • KAN JEG DONERE TING SOM MOBILER, NETTBRETT/IPAD OG KLÆR FOR Å HJELPE FLYKTNINGER I UGANDA?"
  Hjelp kommer i mange former. Hos P4T ønsker vi velkommen også produkter og annet som enkeltmennesker og partnere fra næringsliv ønsker å donere eller hjelpe til med. Mobiler som barns Hjelplinje vil bli gitt til vårt arbeid gjennom Child Protection commitees som har som mål å motvirke og rapporter barnemishandling og vold inkludert tvangsekteskap av barn under 18 år. Nettbrett/Ipads som ny E-læringsteknologi vil bli gitt til skoler som støtte til elever og lærere som vil drastisk gjøre læring enklere, spesielt i tider der lockdowns er vanlig på grunn av pandemien, men også i vanlige tider for å kunne nå flere elever. Nettbrett og Ipad vil bli installert med programmer som er relevante for de fagene man har på utdanningsplanen i Uganda, og også ha Barnas rettigheter installert. ​ Har du noe du ønsker å gi bort? Send oss en e-post og skriv litt om hva du har å bidra med, eller ring oss på 47269684.
 • MIN ORGANISASJON ØNSKER Å SAMARBEIDE ELLER BLI PARTNER MED P4T. HVA BØR JEG GJØRE?
  Vi er privilegerte ved å kunne samarbeide med andre organisasjoner i våre forskjellige prosjekter. Vi mener at partnerskap er avgjørende for å forebygge og svare på vold mot barn, kvalitetsutdanning, økonomisk empowerment og utryddelse av fattigdom, interkulturelle problemer og integrasjonsproblemer og forbedring av livskvaliteten til de befolkningene som trenger mest på en bærekraftig og innovativ måte. Våre prinsipper for partnerskap P4T forstår partnerskap som gjensidig bemyndigende forhold, som er klar over maktubalanser og fokusert på gjensidig vekst, organisasjonsutvikling, institusjonell styrking og fremfor alt å oppnå innvirkning. Vi tror at programmer implementert i partnerskap øker den kollektive kunnskapen, ferdighetene, rekkevidden og opplevelsen som brukes på et problem eller en utfordring. På P4T styres og streber vi etter å opprettholde disse prinsippene i alt vårt arbeid: med lokalsamfunn, organisasjoner, stiftelser og andre aktører: Delt syn og verdier. Åpenhet og gjensidig ansvarlighet. Definerte roller og ansvar. Forpliktelse til felles læring. Klikk på lenkene for å lese mer om næringslivspartner og samarbeidspartnere. Hvis du vil være partner med oss ​​eller interessert i å lære mer om våre partnerskapsmuligheter? Ta kontakt med partnerskapsteamet vårt på p4tnorge@gmail.com eller ring +47 47 26 96 84. La oss hjelpe de hjelpeløse. La oss gjøre verden bedre sammen gjennom partnerskap.
 • HVA ER DIN SIKKERHETS- OG PROSEDYREPOLICY HOS P4T?
  Hvilken policy har P4T på plass for å beskytte folk mot trakassering og overgrep? Denne teksten viser retningslinjene og prosessene P4T har på plass for å beskytte menneskene vi samarbeider med mot enhver form for misbruk, utnyttelse, diskriminering og skade. Hva betyr beskyttelse for P4T? Hos P4T er vi forpliktet til nulltoleranse for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep i organisasjonen vår. Dette betyr at vi vil gjøre alt i vår makt for å forhindre at disse skjer, og strengt adressere det hver gang det skjer. En av de viktigste pilarene for beskyttelse er vår Code of Conduct, som gir et rammeverk der alle P4T-ansatte, uavhengig av sted, forplikter seg til å utføre sine plikter og å regulere deres oppførsel. Ingen ansatte skal utsettes for trakassering basert på rase, farge, trosbekjennelse, kjønn, religion, kjønn, sivilstand, seksuell utnyttelse, graviditet, fysisk handikap, funksjonshemning, medisinsk tilstand, forfedre eller andre hensyn som er ulovlig av nasjonale lover. Hvordan kan P4T-ansatte, frivillige, partnere og personer vi jobber med trygt rapportere tilfeller av forseelser? Alle (inkludert P4Ts partnere og personer vi samarbeider med) kan komme med en bekymring eller klage til P4T om noe de har opplevd eller vært vitne til uten frykt for gjengjeldelse. Du kan gjøre dette konfidensielt ved å sende en e-post til P4T p4tnorge@gmail.com eller planningfortomorrow@yahoo.com og eller legge inn klagebrevet i forslagene våre. Hvordan fungerer hendelsesrapporteringsprosessen? Vi forplikter oss til å engasjere alle relevante parter og til å handle raskt for å avslutte alle saker. Tidslinjen kan imidlertid variere avhengig av klagens art og vanskeligheter. Rapportert klagesak er A. Registrert, B. Saksvurdering C. Saksbehandling, D. Saksresultat, E. Avslutning av klagesaken. Hvordan jobber vi for å forhindre at misbruk og oppførsel skjer i utgangspunktet? Forebygging: Dette inkluderer møte, opplæring, kommunikasjon og informasjon for å forhindre risiko for skade og misbruk, en revisjon av personalets screeningprosesser, risikovurdering og en evaluering av personalets kapasitet til å utføre arbeidet. P4T strever for å skape og opprettholde et arbeidsmiljø som er fritt for trusler, undertrykkelse og utnyttelse. Støtte og omsorg: Gi ressurser for å støtte og ta vare på de som har opplevd diskriminering, seksuell trakassering, overgrep og / eller vold. Det inkluderer også å sikre at personalet har tilgang til spesialisert opplæring og erfaring fra det virkelige liv. Respons: Egnede disiplinære tiltak vil iverksettes mot enhver ansatt som bryter denne policyen. Basert på alvorlighetsgraden av lovbruddene kan disiplinære tiltak omfatte en muntlig eller skriftlig advarsel, suspensjon eller avslutning av ansettelsen. Også styrke og harmonisere politikk og prosedyrer, og sikre at disse er klare og tilgjengelige for alle. Vi har som mål å dyrke et miljø der informasjon deles og folk holdes ansvarlige.
FAQ: FAQ
bottom of page