top of page

SKOLEUTVEKSLING - VENNSKAP OG KUNNSKAP

Hos P4TNorge har vi stor tro på at gjennom å lære hverandre å kjenne kan vi bygge broer, nye vennskap og ikke minst kan vi utvide våre horisonter og får vite mer om hvordan verden ser ut fra et annet land og en annen  kultur.

Gjennom vårt prosjekt der vi kobler en klasse på vår skole i Kyangwali Refugee Settlement sammen med en klasse på samme klassetrinn i Norge, ser vi nye muligheter for læring, kunnskap og ikke minst en måte å gjøre seg kjent med barn og unge i en helt annen verdensdel.

For klasselederen vil et slik prosjekt også kunne brukes i mange forskjellige fag, f.eks engelsk, geografi, samfunnsfag, historie og mange andre.
Hvis du vil være en del av eller vite mer om vår internasjonale klasse til klasseaktivitet, kan du kontakte oss på e-posten vår, eller ring oss på +47 47 26 96 84.

P4T School children.jpg

PROSJEKTBESKRIVELSE

MÅLGRUPPE

Klasser på de oppgitte klassetrinn kobles mot og blir kjent med en tilsvarende klasse på vår skole i Kyangwali.

Klassetrinn 3, 4, 5, 6 og 7

METODE

Hvilke former for kontakt og kommunikasjon

 • Møter på nett - Zoom, Teams o.l.

 • Brev og tegninger - digitalt og per post

 • Videohilsener - "slik har vi det", fortellinger fra hverdagen, dans m.m.

UTBYTTE OG FORDELER

Hvilket lærings- og utviklingsutbytte kan man få gjennom et slikt program

 • Global læring - få en direkte forståelse om mennesker, kultur, livstil og om landene. Barna får en følelse av inkludering, toleranse, delte verdier og sameksistens

 • Globalt vennskap og nettverk – barna vil utvikle medfølelse og interesse for hverandre, for hverandres skoler og land

 • Global eksponering – gir inspirasjon til unge og skaper motivasjon for globalt engasjement og interesse for humanisme

 • Å dele erfaringer – vil avdekke de positive og negative sakene I hverandres land. Dette kan stimulere drømmer blant barna I begge land og kan gjøre dem mer fornøyd og bevisste på det de har.

RESSURSBEHOV FOR GJENNOMFØRING

 • Støtte og oppmuntring fra begge skolers ledelse

 • En kontaktperson på hver medvirkende skole

 • Nett-tilkobling og utstyr (Pc/nettbrett/Smarttelefon)

 • Postadresser for å sende brev og tegninger til hverandre

Hva trengs av ressurser

ANSVARLIGE FOR GJENNOMFØRING

 • P4T Uganda

 • P4T Norge

 • Deltakende skoler

Hvem står ansvarlig

bottom of page