top of page

HJELP OSS Å BESKYTTE BARN

VISSTE DU? Barnebryllup er et klart brudd på rettighetene til jenter og kvinner. Jenter som giftes bort tidlig har den største risikoen for å droppe ut av skolen, bli utsatt for vold, få HIV/AIDS, og dø på grunn av komplikasjoner under graviditet og fødsler. I følge en undersøkelse fra 2018; Violence against children survey, har 94% av jentene og 86% av guttene som har opplevd fysisk vold i Uganda, først lidd under dette fra en lærer.
 
Så hva kan gjøres med dette? Hvordan kan P4T bistå med å gjøre livet tryggere for barna?
 
Våre prosjekter tar sikte på å sikre at barn har et trygt og sikkert sted der de kan lære. Dette inkluderer opplæring av barnebeskyttelsegrupper, lærere og andre til å identifisere, undersøke og respondere til beskyttelsesproblemer og forsterke rapporteringsrutiner. I tillegg vil sosialarbeidere bli opplært i psykososial støtte til de barna som sliter med å lære på grunn av de traumene de har gått gjennom.

Vi ønsker å skaffe til veie 100 mobiltelefoner (Barnehjelp-telefoner) til sosialarbeidere, barnebeskyttelsesgrupper, skoler og politistasjoner som et tiltak for å støtte deres arbeid med å rapporter vold og misbruk av barn til relevante institusjoner og ledere i nærmiljøet. Dette gjør at man ikke lenger trenger å gå over lange avstander for å rapportere hendelser og tilkalle hjelp når det er nødvendig. I slike saker er det essensielt å få tilkalt politi og lege (der det er nødvendig) så raskt som mulig for å kunne sette inn tiltak og å få barnet vekk fra en farlig situasjon eller et farlig miljø.
 
Et annet tiltak vi vil innføre er skoleklubber med eget lederteam som skal styrke jenter og gutter gjennom kunnskap og ferdigheter innen barns rettigheter. I dette arbeidet vil vi distribuere nettbrett til skoler for å gi barne bedre læremetoder, og i tillegg gi dem verdifull kunnskap om bruk av digitale hjelpemidler. Nettbrettene vil brukes i fag som Engelsk, Matematikk, Samfunnskunnskap, Naturfag og å lære om barns rettigheter. Ikke bare gjør dette læringen bedre, men barna får mye ekstra kunnskap om egne rettigheter og vil styrke leseferdigheter og mattekunnskaper.
 
I dette arbeidet vil vi samarbeide med andre frivillige organisasjoner, interessenter og eksperter inne beskyttelse av barn for å skaffe utdannelse og materiell som sikrer at barn er trygge, glade og lever gode liv. Vi ønsker å gå fra tradisjonell tro til moderne måter å beskytte barn. Å redusere risikoen for forskjellige former for misbruk som barnearbeid, undertrykkelse, vold, barnebryllup, mangel på mat, straff, mangel på utdannelse og helsehjelp er det aller viktigste vi kan gjøre for å gi barn en bedre sjanse til å få et godt, produktivt og tilfredsstillende liv.

HJELP OSS Å BESKYTTE BARN

Støtt vårt arbeid med en pengedonasjon eller hvorfor ikke med en mobiltelefon, nettbrett eller bli en partner – din hjelp minsker de utfordringene jenter og gutter i Uganda møter. Du er med på å sikre at alle barn får de samme rettighetene til å vokse opp med god helse, med utdannelse og i trygghet.

Ønsker du å bidra med et beløp? Gi her

  • 250 kroner kan skaffe en mobiltelefon med sim-kort som kan brukes som Barnehjelp-telefoner til å kontakte politi for hjelp samt rapportere alle saker som angår overgrep mot barn.

  • 400 kroner kan beskytte 100 barn hver måned fra vold gjennom kunnskap og kursing om barnas rettigheter.

  • 800 kroner sikrer at frivillige kan tilby opplæring i barnebeskyttelse og hvordan behandle slike saker, bruk av medisiner og opplæring i psykososial støtte.

  • 1100 kroner gir oss mulighet til å kjøpe en sykkel som vi donerer til komiteene for beskyttelse av barn.

 

Sammen bygger vi barns liv og former deres fremtid.

barna spiser mat på skolen.jpg
SGBV Campaign.jpg
Barna synger.jpg

GOD ERNÆRING ER VIKTIG FOR BARNAS LÆRING

KUNNSKAP OG OPPLÆRING I BARNAS RETT TIL BESKYTTELSE

TRYGGE STEDER OG TRYGGE VOKSNE GIR BARNA MULIGHET TIL Å UTVIKLE SEG

bottom of page