top of page

HELSE

P4T har en rekke programmer som tar sikte på å gi bedre helse og informasjon til lokalsamfunnet, ved å tilby ulike hjelsetjenester og kunnskap.


Kvinner med fistula
 
P4T hjelper kvinner med fistula med deres situasjon både økonomisk og tiltak for re-integrering i samfunnet

Uganda har den nest høyeste fødselsraten i verden og mødredødeligheten er meget høy. Begrenset tilgang til gode tjenester slik som jordmødre, helsesjekk og så videre utgjør en stor risiko for problemer gjennom svangerskapet. Fødselsfistel, en vaginal skade som ofte forekommer ved langvarige fødsler uten god medisinsk hjelp, er meget vanlig og mange kvinner er ikke klare over at dette kan bli behandlet og ofte rettet opp ved en operasjon.

Fødselfistel er en medisinsk tilstand der det blir et hull I fødselskanalen som et resultat av en fødsel. Dette oppstår spesielt mellom vagina og blære eller rektum og resulterer i inkontinens.

I tillegg til de fysiske plagene dette medfører, følger det ofte med psykologisk stigma og den vonde lukten som medfølger fører til store sosiale og økonomiske konsekvenser. Mange kvinner opplever store følelsesmessige problemer, inkludert skam, depresjon, mangel på selvtillit, isolasjon og mangel på rettigheter.

Kvinner med fødselsfistel blir ofte ignorert av mennene sine og familiene, kan ikke arbeide og blir stigmatisert av lokalsamfunnet. De er som regel blant de fattigste og mest utsatte.

P4T tilbyr psykosoial støtte for og etter behandling og operasjon med hjelp fra Medical Teams International (MTI), som har operasjonsenheter der de kan reparere fødselsfistler for kvinner både I Kyangwali Refugee Settlement og lokalsamfunnet.
 

HIV / AIDS - forebygging, behandling og støtte for mennesker som er smittet og påvirket av HIV:

Living Positively (LP) HIV prosjektet

Nesten 1,6 millioner mennesker lever med HIV i Uganda hvorav ca. 96000 er barn under 14 år. Det er estimert at 660000 barn er blitt foreldreløse på grunn av AIDS. Årlig dør omtrent 28000 mennesker med AIDS i følge en studie av UNAIDS.

Kyangwali Refugee Settlement er et flerkulturelt sted og vi trenger derfor en flerkulturell tilnærming til felles problemer som HIV/AIDS og kjønnsbasert seksuell vold (SGBV). P4T er drevet av mennesker fra mange forskjellige kulturer og land, slik som Kongo, Sør-Sudan, Rwanda, Kenya, Burundi og Uganda.

På grunn av flyktningenes livssituasjon er mange av dem utsatt for HIV/AIDS. Familiebrudd, stadig flytting, større sosioøkonomisk sårbarhet samt seksuell vold som voldtekt, undertrykking, seksuell utnyttelse av kvinner og barn gjør at svært mange blir smittet. De fleste flyktningene er redde for å innrømme at de er smittet, og mange lider av depresjon på grunn av stigmaet og diskriminering. Mange ender opp som rusmisbrukere.

Prostitusjon har medført store nettverk der sjansen for å bli smittet av HIV eller andre infeksjoner er stor. Kvinner og barn er spesielt utsatt i denne situasjonen. Undersøkelser gjort av ACCORD i desember 2013 viste at over 60% av kvinnene i Kyangwali Refugee Settlement ikke går til barselskontroller. Dette gjør dem sårbare for overføring av HIV fra mor til barn og mødredødelighet.

90 90 90 strategien har et ambisiøst mål om å stoppe AIDS pandemien. P4T fokuserer på den først 90 som skal sørge for at 90% av befolkningen er blitt testet og vet om sin egen status. Vi har regelmessig frivillig rådgiving og HIV testing (VCT), i tillegg til å spre kunnskap om HIV gjennom opplæring og kampanjer i lokalsamfunnet og Kyangwali Refugee Settlement.

Living Positively (LP) HIV prosjektet fokuserer på mennesker som er smittet og påvirket av HIV/AIDS (kalt PHA og OVC) og sørger for at de i lokalsamfunnet som er HIV-negative lærer å beskytte seg selv i et multikulturelt samfunn. P4T arbeider også for å sikre at PHA's kan leve gode liv i harmoni med andre mennesker uten diskriminering og stigmatisering, samt støtter foreldreløse til selvstendighet sosialt og finansielt.

P4T årlig medisinsk legeoppdrag

P4T startet i 2019 et medisinsk program der vi mobiliserer leger fra mange land til å komme til Uganda for å redde liv og gi håp til flyktninger og lokalsamfunnet. Det kommer årlig rundt 20 frivillige leger fra Frankrike, Canada, UK og USA som så langt har hjulpet over 6000 pasienter og hatt opplæring for over 240 helsearbeidere i UNHCR og statlige helsesentre i Kyangwali Refugee Settlement. I tillegg er det blitt donert medisinsk materiell til en verdi av USD 40000, og medisinsk utstyr verdt USD 25000, inkludert ultralydmaskiner og sykehussenger.

Helseopplæring

Kunnskap er viktig! Å oppklare misforståelser og sørge for korrekt informasjon til en stor gruppe mennesker som er analfabeter er både styrkende og beskyttende. Mangel på informasjon om helsekriser er en krise i seg selv. Plager fra voldelige kriger og leve i en stadig krise; HIV/AIDS, GBV, Kolera, Ebola og nå COVID-19 har blitt misforstått og blitt feilbehandlet i vår multikulturelle flyktningbefolkning. P4T sørger for helseinformasjon både til flyktningene og lokalbefolkningen i de områdene som er mest påvirket av sykdom. Over 13000 har mottatt vår opplæring og fått økt kunnskap.

WhatsApp Image 2022-04-27 at 19.45.33.jpeg
fistula1.jpg
HIV Testing.jpg
bottom of page