top of page

UTDANNING

Barna får undervisning og lærer tallene på P4T Nursery and Primary school

IMG-20220406-WA0050.jpg

Sørge for kvalitetsutdannelse for å bygge en bærekraftig ung generasjon med kunnskap og ferdigheter

​Utdannelse er en menneskerettighet som bør og skal være tilgjengelig for alle. Ingen barn skal nektes utdannelse inkludert der forholdene gjør han eller henne til flyktning. Uganda er nå hjemmet til 1,5 millioner flyktninger, derav 60% barn, som har blitt tvunget til å flykte fra konflikt og krig i blant annet Den demokratiske republikk Kongo, Sør-Sudan, Burundi og Somalia. De har måttet etterlate alle sine eiendeler og barna har mistet sine muligheter til skole og utdanning.

Skolene er ofte overfylte og mangler de mest nødvendige ressurser og har lærere som er overarbeidet og med stort behov for støtte. Utdannelse er grunnlaget for et barns fremtid, likevel er det millioner av barn i Uganda, spesielt blant de fattigste, som ikke har tilgang til skole.

Vi  i P4T tar sikte på å sørge for at barn får en kvalitetsutdannelse ved å gi lærere oppfriskningskurs og videreutdanning samt lære opp annet personell. Vi sørger for lønn til de ansatte, arbeider med lokalsamfunnet for å engasjere foreldrene og bygger klasserom, bibliotek og latriner. Skolemateriell til både lærere og elever skaffes via gode samarbeidspartnere, samt sanitære og hygieniske fasiliteter.

 

Barnehage og program for tidlig utvikling (ECD)

Program for tidlig utvikling (ECD) er en investering for livet. 90% av hjernens utvikling skjer før barnet fyller 5 år, og barn som deltar i ECD får et forsprang i deres emosjonelle og kognitive utvikling, gjør det generelt bedre på skolen og blir produktive voksne. ECD er utilgjengelig for mer enn 60% av barna i Uganda og spesielt de barne som vokser opp i flyktningleiren.

 
Vi har som mål å sikre at jenter og gutter i alderen 2 – 6 år får tilgang til holistisk og inkluderende ECD som et viktig grunnlag for mental, sosial og spirituell utvikling, som kan forhindre at barna starter sent på skolen, mangel på læring og antisosial oppførsel. P4T startet med ECD i 2015 for flyktninger og andre barn i nærområdet. Hvert år har vi eksamensseremoni for de barna som har fullført programmet for tidlig utvikling/barnehage utdannelse og forbereder dem for å begynne på grunnskolen.

P4T's Grunnskole

Skolen drives av lokalsamfunnet, startet og ledet av flyktninger slik at barna har tilgang til en kvalitetsutdannelse. Vi har grunnskoleutdannelse for barn i flyktningleiren og lokale barn fra 6 – 17 års alderen. Skolen ble startet i 2016 med kun 30 barn, og i dag utdanner vi over 500 barn. 21. februar 2018 ble P4T grunnskolen godkjent av Ministry of Education and Sport med nummer ME/P/9478. Vi tror på kraften i utdannelse for å forberede flyktningene på en bedre fremtid. «Flyktningbarn er fremtidens ledere», sier Bienvenu Byamungu. Medstifter og Global leder av P4T.

Vi har utdannet mer enn 1200 barn i grunnskolen siden 2015, har registrert 44 avgangselever ved Uganda National Examinations Board, og vi forbereder elevene på overgangen til videre utdanning. I dag har vi totalt 571 elever i vår barnehage/ECD og i grunnskolen.

P4T's skole er unik i den forstand at alle barna får to måltider om dagen, noe som sørger for at elevene får god næring og holder dem på skolen. Elevene lærer seg også digitale ferdigheter gjennom skolens datamaskiner samt tilgang til studier på nett. For elever i sjette klasse og kandidat studenter har vi overnattingsfasiliteter, og vi håper å få til et hybelhus for foreldreløse mindreårige og andre sårbare barn slik at også disse kan få tilgang til utdannelse.
P4T's formål er å sørge for kvalitetsutdannelse for å bygge en bærekraftig ung generasjon med kunnskaper og ferdigheter.

Skolemåltider basert i lokalsamfunnet

P4T sørger for 2 varme måltider hver dag til elevene for at barna skal holde seg på skolen.

Skolemåltider øker antallet barn som starter på skolen og sørger for
at de fullfører.

Feilernæring er et stort problem i lokalsamfunnet, og barn som er sultne kan ikke konsentrere seg i klassen. Vår ide er å engasjere barna, lærerne og foreldrene for å sørge for at flere barn starter på skolen og gjennomfører sin utdannelse.

Programmet sørger for at både flyktningene og barna som bor i nærområdet drar nytte av å få måltider både i barnehagen og grunnskolen. Feilernæring i tidlig alder kan påvirker fysiske, mentale og sosiale sider av barns helse, som igjen leder til lav vekt, manglende utvikling, dårlig immunforsvar og høyere dødelighet.​

P4T støtter skolen slik at den kan tilby 2 varme måltider daglig. Formålet med programmet er å motvirke sult og derved redusere fravær og frafall, mavesår og feilernæring. Dette øker elevenes muligheter for læring gjennom at de blir mer konsentrert og forbedrer seg i sin akademiske ytelse. P4T har sørget for over 320000 daglige varme måltider for mer enn 1200 elever og 110 skoleansatte.

Ekstra aktiviteter på læreplanen

​Elevene deltar i en rekke forskjellige aktiviteter der de også konkurrerer med andre skoler i flyktningleiren og vertsamfunnet i Uganda. Disse aktivitetene inkluderer musikk, dans og drama, kulturklubber, debattforum, nettball, fotball og volleyball. Skolens elever har utmerket seg både lokalt og nasjonalt i friidrett, fotball og volleyball. Noen av elevene er blitt sponset slik at de har kunnet starte på videregående utdannelse grunnet deres talenter.
 
​Stipend for videre utdanning


​Det finnes bare en skole for videregående utdannelse i Kyangwali, og over 80% av flyktningbarna har ikke råd til å betale for en videre utdannelse, noe som betyr at 86% av flyktningbarn ikke går på skolen. Når de ikke får anledning til å starte med videre utdanning blir drømmene og framtiden knust. Jentene blir ofte giftet bort i ung alder eller blir blandet inn i prostitusjon, mens guttene blir utsatt for barnearbeid, eller kommer bort i alkohol og narkotikamisbruk i tenårene. 40% av jentene i Uganda er gift før de fyller 18 år. Rundt 10% av disse blir gift før de fyller 15. Nærmere 35% av jentene slutter på skolen når de blir gift, og 23% dropper ut når de blir gravide.

Ved å la jenter og gutter fortsette å utdanne seg reduserer dette drastisk barnegiftemål og for tidlig graviditet, og gjør det enklere for barn og tenåringer å unngå å komme bort i problemer. Videre utdannelse er nøkkelen til en bedre fremtid – broen over til bedre liv finansielt, større selvstendighet og kunne bli gode ledere som kan skape positive endringer i sine lokalsamfunn.

P4T planlegger å starte en skole for vidergående utdannelse for å kunne nå de mange barna som ikke har økonomiske muligheter til å starte på den skolen som i dag finnes i Kyangwali. Vi har allerede sikret oss en 2 mål stor tomt for å bygge denne skolen som skal gi tilby skolegang til både flyktningbarn og andre barn i lokalsamfunnet. Utdannelse styrker flyktningene gjennom kunnskap og ferdigheter og oppnå produktive, og selstendige liv.

Teknologi og innovasjon i læring

Skolene i Uganda ble stengt i nesten 2 år på grunn av Covid-19 og millioner av elever ble sendt hjem, inkludert flyktningbarna.
Vi utforsker nye måter å bruke teknologi på for å forbedre utdannelsen for flyktningbarn, slik som lokal, kreativt og bærekraftig teknologi kalt 5 STA-Z Board game and computer learning som lærer elevene basis tallforståelse og bokstaver.
5 STA-Z er et enkelt spill basert på samarbeid og konkurranse som oppsummerer grunnskolelæreplanen for grunnskolen i Uganda. Spillet er laget av My Home Stars, en grasrotbevegelse med en innovativ læringsplattform som utforsker konseptet med spillbasert læring i Sub-Sahara. ​
5 STA-Z Board game ble introdusert ved P4T barnehage og grunnskole under nedstengningen for å sørge for tilgang til læring for 400 elever. Programmet sørget for fortsatt læring og beskyttelse for barn som ellers ville være utsatt for fare i lokalsamfunnet.
Programmet er innovativ og passer for alle skoletrinn og vil kunnne endre måten elevene lærer og øver på.
​Våre datamaskiner er installert og fullt av læringsinnhold slik som engelsk, matematikk, samfunnskunnskap, vitenskap og barnas rettigheter. Dette er godkjent av Ugandan National curriculum development center. Elevene vil ha stor nytte av utav dette, og utvikle digitale ferdigheter og sørge for raskere utvikling innen leseferdigheter og matematikkunnskaper.

bottom of page