top of page

HVEM VI ER

OM PLANNING FOR TOMORROW (P4T)

P4T er en frivillig, non-profit organisasjon startet av flyktningungdom i November 2007 i Kyangwali refugee settlement, Kikuube district i Uganda, og som ble registrert i 2013 med registreringsnummer CD/WG/0199/13 og innført i URSB nasjonale register med registreringsnummer 80020002652537.

I 2021 ble P4T registrert i Norge med registreringsnummer 926 924 826 med hovedformål å samle inn penger og ressurser for å støtte organisasjonens arbeid i Uganda, samt arbeide med multikulturelle prosjekter i Norge gjennom integrering og interkulturell dialog og fremme inkludering.

Organisasjonens stiftere ankom Kyngwali Refugee Settlement i Uganda fra Kongo, Sør-Sudan, Rwanda, Kenya og Burundi sammen med tusenvis av andre som flyktet fra krig, vold, sult og andre problemer som førte til konflikter i deres hjemland. Flyktningestrømmen startet i 1996 og i dag er det over 1,5 millioner flyktninger i leiren hvorav 80% er kvinner og barn. Uganda er i dag det tredje største mottakerland av flyktninger i verden, og det største i afrika.

P4T jobber for å finne løsninger for flyktningene og lokalsamfunnet når det gjelder de tre viktigste tingene i Kyangwali, nemlig utdanning, arbeidsløshet og helse. Vi hjelper mennesker som har vært nødt til å flykte, og som nå lever i et nytt land og samfunn gjennom fire tiltak: å skaffe kvalitetsutdanning, helse, levebrød og beskyttelse av barn/samfunnstjeneste.

Vi tror på at gjennom å benytte ressursene blant menneskene i lokalsamfunnet som kjenner problemene på kroppen, kan vi finne de beste løsningene. Vi benytter oss derfor av Human Center Design (HCD) tilnærmingen, en nedenfra og up-strategi fordi "det er ingenting for oss uten oss".

Vår visjon:

Et sunt og selvstendig lokalsamfunn som blir styrket gjennom kunnskap og ferdigheter

Vår misjon:

Å styrke samfunnene til å bli sunne og selvstendige ved å tilby kunnskap og ferdigheter.

For å oppnå vår misjon, fokuserer P4T på to strategiske mål:

  1. Fremheve selvstendighet gjennom kunnskap og ferdigheter

  2. Være talsmenn for å sørge for sunne samfunn

 

P4T's programarbeid ledes etter de følgende fem strategiske målene:

  1. Utvikle og forme bærekraftig samfunnsutviklingstiltak gjennom kunnskap og innovasjon

  2. Å sørge for inntekt og arbeid gjennom ferdighetsutvikling og trening

  3. Å forbedre individets psykologiske og fysiske velvære

  4. Å bidra positivt til et trygt og fredelig samfunn gjennom sensibilisering

  5. Å utdanne samfunnet i viktigheten av et rent og beskyttet miljø.

 

P4T's grunnverdier:

Vi arbeider etter og søker å holde de følgende grunnverdiene i hevd i alt vi gjør:

Integritet, forpliktelse, myndiggjøring, Likhet, humanitet

Integritet: Vi er transparente og ærlige i alt vi gjør, og holder våre løfter til alle involverte parter.

Forpliktelse: Stå sammen med og kjempe for de som er blitt fratatt valg og muligheter. Vi anerkjenner og bruker kraften i mangfoldigheten for å oppnå mer sammen.

Myndiggjøring: Styrke de fattige og marginaliserte menneskene slik at de kan ta ansvar for sin egen utvikling. Dele ferdigheter og kunnskap for å forme langvarig og bærekraftig endring.

Likhet: Jobbe for mangfold og likhet gjennom våre aktiviteter.

Humanitet: Vi verdsetter respekt, aksept, medfølelse, verdsetting, lydhørhet, åpenhet, empati og kjærlighet mot og for andre mennesker.


 

P4T MOTTO:

Et bedre samfunn for alle

P4T Slagord:

Vi bygger morgendagen

bottom of page