top of page

VÅRT STYRE

Bienve 1.jpg

Bienvenu Byamungu
Stifter og styreleder av P4T, og Global Direktør

 • Facebook
 • LinkedIn
Likonga.jpg

Likonga Ikotela,
Styremedlem

 • Facebook
 • LinkedIn
WhatsApp Image 2022-04-12 at 17.46.05.jpeg

Kristina
Dziedzic Wright

Styremedlem

 • Facebook
 • LinkedIn
WhatsApp Image 2022-04-12 at 17.18.31.jpeg

Dr. Tayseer Alkarim
Styremedlem

 • Facebook
 • LinkedIn
Vårt styre
WhatsApp Image 2022-05-06 at 07.22_edited.jpg

Deo Silver Katushabe
Styremedlem

 • Facebook
 • LinkedIn
Amwony Josephine.jpg

Amwony Joshepine
Styremedlem

 • Facebook
WhatsApp Image 2022-04-13 at 12.09.54.jpeg

Bridget Mortell Harden
Styreleder

 • Facebook
 • LinkedIn
WhatsApp Image 2022-04-26 at 19.07.17.jpeg

Fathima Jaffer
Styremedlem

 • Facebook
 • LinkedIn
Bienvenu Byamungu

Bienvenu Byamungu

Stifter og global direktør

 

 

Bienvenu Byamungu er stifteren av P4T og var Daglig Leder i 10 år før han ble bosatt i Norge. Han ble tvunget til å flykte fra hjemlandet i 1996 da han ar bare 6 år gammel, og krysset grensen til Uganda der han ble til han be bosatt i Norge i Oktober 2019.
 

DRC (Demokratiske republikken Kongo) er det verste landet i verden for kvinner og barn. Voldtekt er brukt som et «våpen i krig», og barn blir tvunget til å være soldater. Skyting, drap og vold overalt i regionen tvang mange på flukt og etterlate seg alt de eide.

Bienvenu ble vitne til disse ekstreme bruddene på menneskerettighetene, og er klar på at FN's rapport fra 2011 om at 1000 kvinner blir voldtatt daglig er en underdrivelse. Kilden til hans engasjement for å styrke kvinner samt beskyttelse av barn som han nå praktiserer gjennom organisasjonsen Planning for Tomorrow (P4T) er hans ubehagelige minner fra hjemlandet. Han ble skilt fra sine foreldre og opplevde blodsutgytelser før han nådde Uganda.

 

Mer enn 6 millioner av Bienvenu's venner og landsmenn er blitt drept i hans hjemområde, og han var en av de få overlevende som nådde flyktningleiren. Etter å ha bodd i Uganda i 10 år startet han i 2007 organisasjonen P4T da han var 17 år. Fram til i dag har organisasjonen støttet over 1000 unge og kvinner med yrkesfaglige aktiviteter, bygget en barnehage og en grunnskole (2015) som tilbyr kvalitetsundervisning til over 500 underprifiligerte foreldreløse flyktninger og sårbare barn.

 

P4T har også satt opp toaletter for over 41 handikappede flyktninger. Bienvenu er meget engasjert i samfunnsutvikling og likestilling, og har Diplom i Utviklingsstudier fra Gulu universitet takket være hans sponsor Bror Davide og Sanguini's familie i Danmark.

​Bienvenu er en profesjonell med 14 års erfaring fra samfunnsutvikling, beskyttelse av barn og styrking av kvinners rettigheter, programutvikling og utførelse. Pengeinnsamling, organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging i frivillig sektor. I 2019 arbeidet han med Redd Barna som en saksbehandler samt leder for Child-friendly Spaces Center, samt veiledet omsorgspersoner. Han sørget i tillegg for opplæring av Child protection committee samt sosialarbeider for å beskytte barna i leiren og samfunnet rundt. « Sammen kan vi bygge morgendagen», er hans livsmotto.

​Bienvenu ønsker alltid å være en kilde til positiv endring i livene til andre flyktninger og migranter. Han vet godt hvordan det føles å måtte forlate hus og hjem etter å ha mistet familiemedlemmer og eiendom, «Dette er grunnen til at jeg ønsker å hjelpe», sier han.

Bienve 1.jpg
Likonga_edited.jpg

Likonga Ikotela Styremedlem

Likonga

Likonga Ikotela er en profesjonell basketballtrener og entrepenør for tiden i Norge. Han har 20 års erfaring innen sport, utdanning og entrepenørskap.

Han er født og oppvokst I Brussel I Belgia og kommer opprinnelig fra Kongo. Han er født I 1980 og har en datter. Han snakker fransk, nederlandsk, engelsk, spansk, lingala, dansk, italiensk og norsk.

Han tok høyere utdannelse I USA inkludert bachelor I kommunikasjon ved University of Maryland og en grad I fremmedspråk ved Montgomery College I Maryland.

Hans karriere innen basketball started I Belgia, og senere til US College Basketball og I de skandinaviske toppdivisjonene. Deretter har han vært og utvikler for unge basketballtalenter, US college basketball, profesjonelle lag og senior landslag

I tillegg til mer enn 20 år som trenger, har han jobbet som lærerassistent og treningslærer både I det private og offentlige skolesystemet og andre institusjoner.
 
Ved siden av coaching, har han vært personlig trener I 15 år både I USA og Norge, med spesialfelt forebyggende trening og Functional training.

Han har stiftet RINTCH ACADEMY I 2011 – det første og eneste basketballakademiet I Norge med over 1800 spillere. Nå har han 2 nye akademier I São Paulo, Brasil og New England, Massachusetts I USA. Våre akademier er spesialisert innen spillerutvikling inkludert gymnastikk og kulturutvekslingsprogrammer.

Hans andre interesser ved siden av å reiser er kunst og kultur der han kan være aktivt involvert med å dele av sin bakgrunn. Han har blitt med I styret I Planning for tomorrow for å hjelpe organisasjonen med innsamlinger og nettverksbygging.

WhatsApp Image 2022-04-12 at 17.46_edited.jpg

Kristina Dziedzic Wright
Styremedlem

Kristina har to mastergrader fra Universitet i Illinois, Chicago, USA og har en Phd fra Universitet i Leicester, Storbritannia. Hun har over tjue års erfaring fra å arbeide med ideelle og ikke-statlige organisasjoner i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og Afrika. Hun var tidligere administrerer for Murphy Scholarship Foundation i Chicago og medlem av City of Elgin Cultural Arts Commission i Illinois, USA.

Fra 2005 til 2010, var hun utviklingsdirektør for the Graduate College ved Universitet i Illinois, Chicago hvor hun initierte og implementerte «Project Global Village» for å engasjere lærere og studenter i humanitær bistand.

Fra 2015 til 2017, meldte Kristina seg frivillig med Teach North Korean Refugees i Sør-Korea og var i rådgivende styre for «Conviva Brazil» - en ideell organisasjon som arbeider med og støtter risikoutsatte økosystemer og lavinntektssamfunn i det østlige Amazonas. Hun hjalp til med å organisere «Korea-Amazon Encounter» programmet i Seoul og var med å stifte International Faculty Association ved Seoul Nasjonaluniversitet, samt satt som styremedlem og kasserer.

Siden 2017 har hun også sittet i styret for Open Heritage, en Cape Town-basert NGO som skaper digitale løsninger for forvaltning av kulturarv over hele Afrika. Hun utvikler for tiden et digitalt kulturarvsprosjekt ved Hano Academy i Mogadishu for å lære opp somaliske studenter i bevaring og formidling av deres materielle kultur og muntlige historie.

Som styremedlem og stifter for P4T i Norge bringer Kristina med seg sin lidenskap for samfunnsutvikling og tverrkulturell utveksling sammen med flere tiår med internasjonal erfaring for å implementere organisasjonens visjon om å fremme flerkulturelt mangfold i Norge og fremme transkulturell forståelse mellom nordmenn, flyktninger og andre innvandrere.

Kristina
WhatsApp Image 2022-04-12 at 17.18.31.jpeg

Dr. Tayseeer Alkarim
Styremedlem

Dr. Tayseer Alkarim er en syrisk lege og humanitær basert i Paris i Frankrike. Han har over 10 års erfaring fra feltarbeid med humanitære kriser. Han har innehatt en rekke posisjoner både lokalt og i internasjonale organisasjoner, og fokuserer sitt virke mot komplekse humanitære kriser, spesielt i væpnede konfliktområder.

Da konflikten brøt ut i Syria i 2011 var Dr. Alkarim med å stifte organisasjonen Doctors Coordinate of Damascus, et pilotprosjekt som sørget for medisinske tjenester for sivile ofre utenfor det offentlige helsevesenet som ble kontrollert av det syriske regimet. Han var også med på å stifte Syrian Non-violence Movement, som ledet til en lang rekket av sivile og ikke-voldelige aktiviteter over hele Syria.

Etter å ha forlatt Syria i 2012, har Dr. Alkarim arbeidet med humanitær innsats i væpnede konfliktsoner i Syria, Irak og Jemen, i tillegg til korte oppdrag til kriseområder som Midt-Østen, Afrika og Sør-Asia.

Han leder for tiden Medical Training Program (MTP) for å øke antallet frontlinje helsearbeidere som kan hjelpe til i den humanitære krisen i Jemen.

Dr. Alkarim har publisert en rekke studier på engelsk og arabisk om hvilken innvirkning væpnede konflikter har på sårbare populasjoner i MENA-regionen, og er en non-resident fellow ved Center on International Cooperation – New York University, og ved Center for Human Rights and Humaitarian Studies – Brown University.

Tayseer
Deo Photo 2_edited.jpg

Deo Silver Katushabe
Styremedlem

Deo Silver Katushabe er fra Vest-Uganda. Hans familie flyktet fra krig i Rwanda da han var ung og bosatte seg i Mbarara i 1992. Som en ung gutt opplevde han en tøff tid da huset deres ble bombet og ødelagt, noe som gjorde at familien mistet alt de eide

Deo har en Bachelor fra Uganda Christian University og han har også studert Business Administration and Management ved Makerere Universty. Han har også en Master i Managment Science og en etterutdannelse (Post Graduate) i Human Resource Management fra Uganda Management Institute.

Med over 10 års erfaring innen humanitær intervensjon spesielt innen flyktningrespons og katastrofeledelse er han en dedikert profesjonell. Hans erfaring strekker seg fra Prosjektledelse, Reproduktiv helse og HIV, WASH (Water, sanitation and Hygiene), beskyttelse, samfunnsarbeid, Matsikkerhet, og til Prosessforbedring og Lederskap.

Han har en imponerende bakgrunn så vel som sterke mellommenneskelige, organisatoriske, og ko-ordineringskunnskaper. Han er en ualminnelig leder som arbeider effektiv og kreativt i miljøer der rask handling er påkrevet. Tidligere har han arbeidet med forskjellige organisasjoner i ledende stillinger, inkludert Action Africa Help International, Medical Teams International, International Rescue Committee og Self Help Africa.

Han er opptatt av å hjelpe vanskeligstilte gjennom å hjelpe mennesker til å få en bedre fremtid gjennom å fjerne de hindre som stopper fremgang i disse samfunnene.

Deo
Amwony Josephine_edited.jpg

Amwony Josephine
Styremedlem

Amwony Josephine er en flyktning fra Sør-Sudan som bodde i Pader distriktet i Uganda i 1994 sammen med familien og som ble flyttet til Kyangwali Refugee Settlement av UNHCR grunnet opprørergruppen Lord Resistant Movement (LRM) som massakrerte tusener av mennesker i juli 2002. Hun er standhaftig, sterk og har et sterkt omdømme med sterke interesse for jenters utdanning spesielt og ungdom generelt.

Hun har Bachelor i forretningsadministrasjon og ledelse, med hovedtema anskaffelser, leverandørkjeder og logistikk fra Bugema Universitetet med flere sertifikater i prosjektplanlegging og ledelse, oppsyn og evaluering, lederskap, mentor og opplæring, entrepenørskap, IT og rådgiving.

Josephine ble introdusert til P4T i 2011 og ble interessert i å gjøre en forskjell. Hun ble medlem av organisasjonen og var en av de frivillige som startet opp P4T's lenge planlagte og ønskede skole med 25 elever i 2015. Hun var lærer, rektor, foreldre og kontaktperson for skolen fram til August 2015 da hun startet på universitetet. Hun er nå P4T's kasserer.

Josephine har arbeidet med flere organisasjoner, blant annet som veileder for sine skolekamerater ved FAWE Uganda, ungdomsveileder hos Winning Choices Uganda, medisinsk misjonsarbeider ved Bugema Universitetet og anskaffelsesspesialist hos AFARD Youth Initiative. Prosjektleder hos Ayero Foundation, Forretningsutvikler hos Legacy Insight Uganda, ADRA og IYG mentor og veileder.

Hun har en sterk tro på at det er håp selv der håpet er forsvunnet slik at alle kan få det bedre. «P4T kan gjøre ting bedre for vårt lokalsamfunn», sier hun.

Josephine
WhatsApp Image 2022-04-13 at 12.09_edited.jpg

Bridget Mortell Harden
Styreleder

Bridget Mortell kommer til Planning for Tomorrow (P4T) med en bakgrunn i nevrobiologi og elektrofysiologi som er blitt hennes karriere innen Intraoperative Surgicl Neuromonitoring; å overvåke nervesystemet under operasjoner.

 

Bridget har en master i science innen Biomedical/Neurobiology og CNIM (Certificate in Neurophysiological Intraoperative Monitoring), For tiden arbeider hun som Daglig leder ved Americare Neurosurgery International (AMCANI) og som surgical neurophysiologist ved Denver Neurodiagnostics.

 

Det var med denne bakgrunnen hun var frivillig og deltok på hennes første medisinske reise der hun sørget for operasjoner for barn med komplekse ryggmisdannelser, helt gratis for pasientene og deres familier. Mens hun holdt på sine lederroller i privat sektor, har hennes interesse for å hjelpe andre gjort henne til en dedikert frivillig og misjonsreise organisator. Hun har deltatt der det har vært behov for henne på medisinske oppdrag samtidig som hun har dykket ned i den filantropiske verden.

 

Bridget har nå deltatt på over 30 medisinske oppdrag i fem forskjellige land. Hun har vært i Den Dominikanske republikk, Mexico, Colombia, Polen og Uganda, og samtidig fortsatt å arbeide med hennes personlige misjon for å forbedre tilgang til medisinsk behandling og sørge for gode medisinske ressurser til de mest sårbare samfunnene rundt om i verden. Hennes fokus er på å forbedre kvaliteten, sikkerheten og universell tilgang til medisinske tjenester til marginaliserte samfunn gjennom å arbeide sammen med disse samfunnene og deres ledere. Bridget har deltatt sammen med mange internasjonale NGO's og arbeidet som daglig leder for Global Spine Outreach (GSO), en non-profit organiasjon med base i USA, som sørger for tusenvis av sikre operasjoner til barn med komplekse ryggmisdannelser internasjonalt.

 

Ikke minst har hun vært aktiv i å markedsføre og samle inn penger for å sikre effektiv og god daglig administrasjon av programmer, satt opp målsettinger og utviklet måltall for å sikre framgang og suksess for programmene, mens hun har bygget partnerskap og kontakt med frivillige, donorer, industryledere og internasjonale misjonssamarbeidspartnere.

 

Bridget har også ønske om å bygge og lede igangsatte utdanningsmuligheter for internasjonale medisinske team og har ledet, organisert og gjennomført flere symposium både i USA og internasjonalt.

 

Hun er inspirert og styrket av det arbeidet P4T har gjort, gjør og har planlagt for fremtiden, og er nå et stolt medlem av P4T's styre.

Bridget
WhatsApp Image 2022-04-26 at 19.07.17.jpeg

Fatima Jaffer er gift og har en sønn. Hun bor i Canada, er utdannet innen marketing og human resou rces og arbeider innen finanssektoren. Hun er forfatter av Amazons bestselgerbok «The ABC's of Islam».

Hun elsker å reiser, er frivillig og har nylig fullført sin første humanitære reise til Kyangwali Refugee Settlement i Uganda. Et av hennes mål er å bruke mer tid og sin ekspertise til å støtte utvikling av initiativer for selvstendighet hos sårbare befolkninger rundt om i verden.

Fathima Jaffer
Styremedlem

Fatima
bottom of page