top of page

VÅRE RESULTATER

Utdanning:

Utdanning er grunnlaget for barns fremtid, likevel er millioner av barn i Uganda og spesielt i flyktningleirene uten tilgang på utdanning. P4T sørger for kvalitetsutdanning for å bygge en bærekraftig ung generasjon med kunnskaper og ferdigheter for barn som er rammet av krig og konflikter.

P4T barnehage og grunnskole:

- Vi har så langt utdannet over 1200 barn.
- For tiden har vi 591 barn i barnehage og skole (318 jenter og 273 gutter).
- Vi har uteksaminert 76 barn fra grunnskolen til videre utdanning.
- 28 P7 kandidater er for øyeblikket registrert.
- 100% av våre elever har utmerket seg i National Primary Leaving Examinations, og 95% av våre elever har startet videre utdanning.

Skolematprogram hjelper til med å holde elevene på skolen:

Feilernæring er et reelt problem i vårt lokalsamfunn, og sultne barn kan ikke konsentrere seg om skolearbeidet.


- Vi har servert 3200000 varme måltider (frokost og lunsj) over de siste 6 årene til 1200 elever, og vi sørger i dag for 2 måltider om dagen til 6000 barn og 384 skolepersonale hvert år.
- Vi har bygget et fullt utstyrt moderne og energibesparende kjøkken med fasiliteter for god og hygienisk håndvask.

Et låneprogram med 250 solarlamper har gitt elevene bedre karakterer:

- Vi har 250 solarlamper ved P4T barnehage og grunnskole, og i gjennomsnitt blir 120 av disse tatt med hjem av elevene slik at de kan gjøre lekser og samtidig sørge for lys for hele familien. Lampene ble finansiert av The Altenburg Foundation, og har direkte positivt påvirket over 320 elever og har vært til nytte for 1600 mennesker i familiesammenheng.

- Ved å sørge for solarlamper har elevenes læring økt ved flere timer med skolearbeid og dermed høyere oppmøte på skolen samt bedre eksamensresultater (prøveresultater og PLE – eksamen etter fullført grunnskolen. «Solarlampen hjalp meg til å få bedre karakterer spesielt i engelsk» sier en 14 år gammel kongolesisk jente som drømmer om å bli advokat.

Ekstra pensumsaktiviteter: Læring gjennom morsomme aktiviteter:

- Vi har hatt 500 skoledebatter som har påvirket over 15000 elever de siste 5 årene.

- 5 STA-Z brettspill laget av My Home Stars har forandret repeteringsopplevelsen for 400 elever, og har vært til stor nytte for både flyktningbefolkningen og barna i nærområdet gjennom Covid-19 nedstengningen.

- Elevene har vært involvert i en rekke aktiviteter slik som: Friidrett, fotball, volleyball, netball, musikk, dans og drama.

Helse: Å skape et sunt samfunn

Oppsøkende virksomhet og læring:

- Vi har tilsammen gitt opplæring og kunnskap til over 13000 mennesker i Kyangwali om forskjellige helseproblemer (HIV/AIDS, GBV, Fistula) samt om sykdomsutbrudd (Kolera, Ebola, Covid-19).

Medisinsk oppdrag: Internasjonalt medisinske frivillige:

- Vi har gitt direkte helsehjelp til over 6000 pasienter og hatt opplæring for mer enn 240 helsearbeidere ved to helsestasjoner i Kyangwali støttet av UNHCR og Ugandiske myndigheter.
- Vi har anskaffet medisinsk forsyninger til en verdi av 40000 USD, samt medisinsk utstyr verdt 25000 USD. Dette inkluderer 5 Ultralydmaskiner og sykehussenger til helsestasjoner i Kyangwali.

Rent vann:


- Vi har bygget 6 vannbrønner som har gitt over 20000 mennesker tilgang til rent og trygt vann.

Arbeid og inntekt - Å forme et selvstendig samfunn:

Yrkesopplæring:

- Vi har lært opp over 300 kvinner i forskjellige håndverk som har ført til 150 jobber og påvirket over 1200 mennesker.
- 12 kvinner har fått opplæring og blitt utstyrt for småskala bakerier, og 10 av disse har startet sin egen forretning. Som følge av dette er det skapt 50 jobber som igjen har påvirket 200 mennesker
- 6 kvinner har fått opplæring og utstyr innen Vegetable Agro Investment (VAI).
- For tiden kurses 50 kvinner og unge i å lage perleposer, i snekkerarbeid og syferdigheter.

Start-up kurs innen business for unge:

- Vi har kurset 14 ungdommer i et styrkende business kurs kalt «From Ideas to Action».

Capacity Building for local CBOs:

- I samarbeid med BUNIFU har vi bygget en kapasitet på 28 CBO ledere innen strategisk planlegging, mobilisering av ressurser samt ledelse. Dette har gitt positive ringvirkninger for over 70000 mennesker i deres egne lokalsamfunn.

Beskyttelse av barn:

- 250 saker med beskyttelse av barn og GBV ble rapportert og støttetiltak satt inn.
- 100 Komiteer for beskyttelse av barn er opplært, samt sosialarbeidere som hjelper over 30000 mennesker i sine lokalsamfunn.
- Anskaffet og distribuert 30 sykler til komiteene for beskyttele av barn både i flyktningleiren og vertsamfunnet for å gjøre det enklere å oppdage og identifisere saker, å handle og rapportere saker til involverte parter inkludert politiet.
- Sørget for mobilabonnement for ett år til 30 komiteer for beskyttelse av barn.

Samfunnstjeneste:

- 1500 familier mottok ekstra matvarer både før og gjennom Covid-19. Dette hjalp over 7500 mennesker til å unngå sult.
- Anskaffet og distribuert skolemateriale til over 1000 foreldreløse og sårbare barn.
- Lært opp og støttet like rettigheter og bekjempet vold gjennom Kvinnefotball konkurranser som bringer 2000 kvinner sammen. Dette har vært til nytt for 10000 flyktninger og Ugandere.

P4T sørger for 2 varme måltider hver dag slik at elevene gjør et bedre på skolen

P4T sørger for tilgang til rent vann

bottom of page