top of page

VÅR HISTORIE

Bli kjent med vår bakgrunn og hvordan P4TUganda og P4TNorge ble stiftet

kyangwali Refugee Camp, P4T History.jpg

Planning for Tomorrow (P4T) er en humanitær frivillig organisasjon som ble startet av Bienvenu Byamungu sammen med andre flyktninger i Uganda i 2007, og fikk offentlig status i 2013 med registreringsnummer CD/WG/0199/13 med en visjon om å bygge et godt og selvstendig samfunn som blir styrket gjennom kunnskap og evner. Stifterne kom som flyktninger til Kyangwali fra Kongo (DRC), Sør-Sudan, Rwanda, Kenya og Burundi, sammen med tusenvis av andre som flyktet fra krig, vold, sult og andre problemer som resulterte i konflikter i deres hjemland siden 1996.

I 2021 ble P4T registrert i Norge med registreringsnummer 926 924 826 med hovedformål å samle inn penger og ressurser for å støtte organisasjonens arbeid i Uganda, samt arbeide med multikulturelle prosjekter i Norge gjennom integrering og interkulturell dialog og fremme inkludering.

I 2007 etter 10 år som flyktning mistet vi håpet om å noen gang komme tilbake til våre hjemland. Tapet av dette håpet endte likevel opp i noe godt da det førte til at vi dannet Planning for Tomorrow. Etter å ha vært uproduktiv og avhengig av andre, levd i fattigdom uten inntekt, lite mat, mangel på utdannelse og ellers et vanskelig liv med lav livsstandard, bestemte vi oss for å gjøre Kyangwali i Uganda til vårt hjem og forsøke å forbedre livet i vårt samfunn. Oppstarten begynte som en forening i 2007 og er nå en internasjonalt anerkjent organisasjon. Vi samlet en gruppe med jenter og kvinner som lærte å sy og designe bordduker og annet håndverk som en kilde til inntekt for deres familier. Dette betydde en stor endring for 50 hushold/familier.

I 2010 bestemte vi oss for å øke vår innsats og våre aktiviteter. Vi så at fellesskapet rundt oss fremdeles sto overfor mange vanskeligheter og derfor startet vi en mobilisering for å sette miljøet rundt oss i stand til å hjelpe seg selv. Kampanjen handlet om å finne ut av hvor mye felleskapet selv kunne gjøre uten hjelp som vi på det tidspunktet ikke hadde i vårt nærmiljø. Vi snakket med alle vi kunne nå om humanisme og frivillighet og vi klarte å få frivillige inn som ryddet veier, rengjorde ubeskyttede vannressurser, satte opp husvære og toaletter for de ekstremt sårbare gruppene. Dette inkluderte foreldreløse, handikappede, enker, mødre samt syke og eldre. Denne store gruppen av frivillige hardtarbeidene mennesker påvirket livene til svært mange i disse årene og fikk stor lokal oppmerksomhet.
 
I 2015 startet vi et samarbeid med World Vision Uganda og satte opp 35 toaletter tilpasset handikappede i Kyangwali Refugee Settlement. I mai samme år bestemte vi oss for å gjøre noe som virket å være umulig. Sett i lys av at barna i området manglet tilgang til god utdannelse, startet vi opp et Tidlig Barndomsutviklings Senter (TBS) i et rom på vårt kontor. Vi startet opp med 26 barn, på barnehage- og grunnskolenivå med 2 omsorgspersoner/lærere. I dag har vi en skole med 10 klasser (3 TBS, 7 på grunnskolenivå) med totalt over 600 foreldreløse og sårbare flyktningbarn samt Ugandiske småbarn fra 3 til 17 års alder. De får et varmt måltid samt medisiner de trenger på skolen. P4T barnehage og grunnskole gir også arbeid til 20 lærere og andre ansatte. Uten noen garanterte inntekter har vi gjort det beste vi kan med midlertidige midler, og har både kvalifiserte og ukvalifiserte lærere for å gi barna det de trenger.

Samme år (2015), ble P4T tildelt midler fra den amerikanske ambassaden i Kampala gjennom PEPFAR-programmet for å implementere et «Å leve positivt»-prosjekt for barn som var påvirket av/levde med HIV samt foreldreløse barn. Dette prosjektet sørget for sosial og økonomisk styrking av 81 husstander med foreldreløse og sårbare barn som var påvirket av/eller hadde HIV. Prosjektet støttet disse 81 husstandene fra 15. oktober 2015 til 14 september 2016, og påvirket positivt livene til over 400 mennesker gjennom ferdighetstrening, jordbruksopplæring samt startpakker for snekkere, skreddere, småskala bakerier og sysett m.m.

I februar 2018 ble P4T Barnehage og grunnskole offentlig godkjent av Utdannelses- og sportsdepartementet med registreringsnummer ME/P/9478.
Vi tror på kraften i å gi barn utdannelse for å forberede flyktningbarn for en bedre framtid som utrydder fattigdom i samfunnet der de lever. «Flyktningbarn er morgendagens ledere», sier Bienvenu, P4T's direktør.

P4T startet med frivillig rådgivning og testing i Kyangwali Refugee Settlement og samfunnet ellers. I den såkalte 90 90 90 HIV/AIDS-strategien fokuserte vi på de første 90 ved å sikre at 90% av populasjonen ble testet for å få vite om deres tilstand. Vi skapte bevissthet og opplyste befolkningen gjennom opplæring og workshops. Vi brukte musikk, dans, drame, tegning og maling om HIV/AIDS og kjønnsbasert vold, og tilbød også sportsaktiviteter som fotballkonkurranser for kvinner som et ledd i å styrke kvinnene. Alle disse aktivitetene hadde som hensikt å bekjempe uvitenhet, misforståelser, stigmatisering, hensynsløshet, negativ atferd og håpløshet.

Vi har FORPLIKTELSE, vi er FRIVILLIGE, vi tror på HUMANITET, og vi har INTEGRITET til å bruke alle donerte midler til våre formål, og utgjøre forskjell i samfunnet.

bottom of page