top of page

VÆR MED Å BYGG EN SKOLE

Å bygge gode og sikre klasserom betyr at flere elever vil få en utdannelse, og sjansen for tidlig ekteskap og graviditet samt elever som dropper ut reduseres. Ikke minst får læreren mer tid til elevene når klassen er mindre.

Skolene er overfylte, noe som fører til at mange elever dropper ut. Elev/lærer-raten er så høy som 1:200 sammenlignet med myndighetenes standard på 1:53. Dette leder til usikker læring og et urolig miljø. Ikke å forglemme at uten pulter og bøker, er det mange elever som vil slite med å lære. Med for lite plass må elevene ofte sitte altfor tett sammen eller på gulvet. Mangel på bøker gjør det dessuten vanskelig for elevene å få gjort lekser og studere fagene bedre.

Vi har bygget og vil fortsette å bygge trygge klasserom slik at elevene kan fokusere på læring og deres framtid. I tillegg jobber vi for å skaffe læremateriell både til lærerene og elevene slik at undervisning blir mer effektiv og lærerik. Vi vet at ved å tilby skikkelige læremuligheter fører det til at langt flere gjennomfører utdannelsen og med det forbedrer sine liv og sine muligheter.

Ikke minst er dette viktig for jenter, som uten en utdannelse dessverre ofte ender opp som for tidlig gifte eller blir gravide I ung alder.

Nedenfor ser du eksempler på hva din donasjon kan hjelpe til med:

  • 200 kroner dekker ett sett med tekstbøker (Engelsk, Matematikk, Samfunnsfag og Realfag) for en lærer

  • 400 kroner skaffer en kraftig og hardfør skolepult som vil holde i mange år

  • 1100 kroner gir lønn til en kvalifisert lærer i en måned

  • 14000 kroner dekker kostnadene for et permanent og komplett toalett med 3 plasser inkludert fasiliteter for jenter

  • 180000 kroner kan finansiere bygging av 3 klasserom og et kontor

Latrine.jpg
Toalett slik det kan bli.jpg
P4T classroom 2.jpg
quality classroom  .jpg

SLIK ER TOALETTENE FOR MANGE I DAG

I dag er toalettene ikke av en god hygienisk standard, og det er ikke fasiliteter som er tilpasset jenters behov. Heller ikke funksjonhemmede har tilgang uten hjelp.

SLIK KAN DET BLI

Dette toalettet er rent og hygienisk, har skikkelige fasiliteter, og har universiell utforming slik at også barn med funksjonshemming enkelt kan gå på toalettet.

DETTE ER VÅR SKOLEBYGNING NÅ

Her går våre elever på skolen i dag. Det er ikke trygt, det kommer vann inn når det regnerog det er dårlig med plass. Vi trenger en ny bygning.

SLIK KAN DET BLI

Dette er skolebygningen vi ønsker å bygge som en permanent løsning. Her er det trygt, gode forhold for elever og lærere og et flott læremiljø

bottom of page