top of page

KUNST OG KULTUR

Kunst som et redskap for inter-kulturelt engasjement er en viktig del av  P4TNorge's aktiviteter. Vi tror sterkt på at kunst overskrider grensene mellom oss, og skaper nye tolkninger og muligheter for kommunikasjon. Gjennom aktiviteter som skaper kunst, og gjennom kunstutstillinger, ønsker P4TNorge å bygge broer og vennskap mellom nordmenn, immigranter og flyktninger i Norge, og lære om hverandres kulturelle bakgrunn.

VÅRE AKTIVITETER

Nedenfor kan du lese mer om våre planlagte aktiviteter innen kunst og kultur. Vi håper å kunne starte opp i løpet av høsten, og vil legge ut informasjon her og på våre andre sosiale plattformer når oppstarten nærmer seg

Beth og Bienvenu.jpg

KUNST: KULTURELL UTVEKSLING AV TRADISJONER INNEN MALEKUNST OG FORFATTERSKAP

interculturall.jpeg

TEATER; SKUESPILLETS PLASS I KULTURFORSTÅELSEN

intercultural.jpg

MUSIKK; BROBYGGING OG KULTURFORSTÅELSE GJENNOM MUSIKKTRADISJONER

bottom of page