top of page

INTERNASJONAL STØTTE

WhatsApp Image 2021-05-14 at 14.31.27.jpeg

Gi utdannelse og opplæring til barn og familier i Uganda

Med over 1,4 millioner flyktninger er Uganda det tredje største landet som mottar flyktninger i verden, og det største i Afrika. 57% av flyktningebarna i Uganda (ca. 353,000), og 34% av lokale barn i området der flyktningeleirene ligger (ca 171,000) har ingen tilgang til utdannelse.

Det er beregnet at 19% av flyktningebarna som går i grunnskolen har høyere alder en klassetrinnet skulle tilsi, på grunn av at de har gått glipp av utdannelse samt språkbarrierer. 60% av barna i grunnskolealder i Kyangwali har ikke tilgang på skole eller har aldri blitt påmeldt.

40% av jenter i Uganda blir gift før de fyller 18 år. Omtrent 10% av disse jentene blir gift før de fyller 15. Det er ca. 35% av jentene som slutter på skolen når de blir gift, ca. 23% på grunn av graviditet. Ved å få flere jenter gjennom grunnskolen vil det bli en drastisk reduksjon i sjansen for tidlig giftemål og graviditet. Utdannelse er også beskyttende; det reduserer jenters risiko for utnyttelse, seksuell og kjønnsbasert vold, tenåringsgraviditet og for tidlige giftemål. I følge UNESCO vil barnebryllup reduseres med 14% dersom alle jenter får gjennomføre grunnskolen. Dersom alle får gjennomføre videregående utdannelse vil dette medføre en reduksjon på 64%. https://www.unhcr.org/herturn/

Uganda’s befolkning består av over 70%  under 35 år, noe som betyr sosial og økonomiske muligheter, men med  en arbeidsledighet i samme gruppe på ca. 80 % går mange unge glipp av et godt liv og muligheten for å bruke deres potensiale.

STØTT ET BARNS SKOLEGANG

Hos P4TNorge ønsker vi både finansiell og materiell støtte til elever i grunnskole og videregående skole velkommen. Enten i form av skolepenger, støtte til skolemateriell, opphold, støtte og mentorer. Barna som mottar hjelp er de som trenger det mest. Barna som mottar støtte er nøye utvalg av de som kjenner dem best – P4TUganda's aktivitetsledere og felleskapet. Utdannelse former en ny generasjon av fremtidige ledere som kan gjøre endringer i samfunnet samt finne løsninger på flyktningsituasjonen.

Støtt et barns skolegang

STØTT EN FAMILE

Når foreldre lever i fattigdom lider barna deres. Uten en inntekt er de ikke i stand til å gi barna det de trenger, som skolegang grunnet skoleavgifter, medisiner, mat, klær m.m.

 

På grunn av et høyt nivå av analfabetisme, ekstrem fattigdom, arbeidsløshet, og sårbare mennesker, arbeider P4T med å gi opplæring og trening for å gjøre menneskene i samfunnet i stand til å lage egne arbeidsplasser og bedre inntektsmuligheter.

Begrensede økonomiske muligheter og avhengighet av Verdens Matvareprogram der hver person mottar $8 (ca. 65 kroner) per måned til mat gjør det vanskelig å ha midler til andre ting en familie trenger.

Over 80% av flyktningene er uten arbeid. De aller fleste av de som hadde en jobb har nå mistet denne på grunn av Covid-19 pandemien. 70% av flyktningene i verden lever i land der det ofte er strenge restriksjoner på retten til å arbeide, og 66% av flyktningene lever i land med restriksjoner på bevegelse, i følge UNHCR. Se mer her: https://tinyurl.com/flyktninger

P4T har programmer der spesielt kvinner, funksjonshemmede og ungdom får opplæring i lønnsomme yrkesfag slik som skredder, snekring, baking, frisør, jordbruk, strikking og søm m.m. Deltagerne støttes med et startsett etter at programmet er gjennomgått for å gjøre dem i stand til å skape sine egne jobber, samt øke individets og familiens inntekter. De får også opplæring i økonomisk kompetanse, å analysere markedet, kunnskap om salg og markedsføring og annen kunnskap de trenger for å starte og utvide sine egne små bedrifter

Støtt en familie

STØTT VÅRT SKOLEPROSJEKT

Vi mener at ingen barn skal måtte behøve å ha skoleundervisning utendørs, eller i farlige omgivelser. Å bygge en skole er viktig for å unngå overfylte klasserom, for å gi et bedre utbytte av læringen samt for å redusere antallet barn som dropper ut av skolen. Lærer/elev-raten er 1:300, målt mot myndighetenes standard på 1:53. Dette gjør det vanskelig å gi en god utdannelse, og ikke minst vanskelig å følge opp den enkelte elev.


Uten klasserom er elevene nødt til å studere under trær, også i dårlig vær. Vi bygger sikre og gode klasserom slik at elevene kan fokusere på læring og deres framtid. Det er klare beviser på at gode fasiliteter gjør læringen mer effektiv, æresituasjonen bedre for både lærerne og elevene og reduserer antallet elever som dropper ut av skolen.


Utdannelse styrker enkeltmennesket ved å gi flyktningene kunnskap og evner til å leve produktive, tilfredstillende og uavhengige liv.

Støtt vårt skoleprosjekt

BESKYTTELSE AV BARN

Å forhindre og reagere på vold mot barn i Uganda

Uganda er tilholdssted for over 1,4 millioner flyktninger og 60% av disse er barn, inkludert mange som har opplevd seksuelle overgrep, som har kommet alene eller er kommet bort fra sine familier som trenger beskyttelse.


I følge en undersøkelse fra 2018; Violence against children survey, har 94% av jentene og 86% av guttene opplevd fysisk vold fra en lærer i Uganda. Minst 10% of jentene blir giftet bort før de fyller 15 år, og 25% opplevde seksuelle overgrep det siste året. Barn med funksjonshemminger er enda mer utsatt for mentale, fysisk og seksuell mishandling på grunn av diskriminering, isolasjon og mangel på tilgang til hjelpetilbud.


Så hva kan gjøres med dette? Hvordan kan P4TNorge bistå med å gjøre livet tryggere for barna?


Våre prosjekter tar sikte på å sikre at barn har et trygt og sikkert sted der de kan lære. Dette inkluderer opplæring av barnebeskyttelsegrupper, lærere og andre til å identifisere, undersøke og respondere til beskyttelsesproblemer og forsterke rapporteringsrutiner.

I tillegg vil sosialarbeidere bli opplært i psykososial støtte til de barna som sliter med å lære på grunn av de traumene de har gått gjennom.

Beskyttelse av barn
bottom of page