top of page

HVA VI GJØR

P4T har hjulpet mennesker som har vært nødt til å flykte fra hjemlandene sine og som nå bor i et nytt lokalsamfunn i Uganda. Vi started opp i 2007 i samarbeid med de lokale, med myndighetene, lokale og internationale hjelpeorganisasjoner og stiftelser for å levere gode programmer som kan forandre og forbedre livene til flyktningene.

Vi ønsker å gi flyktningene og lokalsamfunnet gode løsninger på de problemene de møter gjennom fire områder; utdannelse, helse, arbeid og inntekt, tjenester og beskyttelse i samfunnet.

Vi vet at ved å involvere menneskene som er en del av lokalsamfunnet som sliter med problemer, finner vi sammen de beste løsningene. Av den grunn bruker vi Human Centre Design (HCD) Approch, en nedenfra-opp strategi for å planlegge og implimentere våre programmer. «Det er ingenting for oss uten oss».

WhatsApp Image 2022-04-27 at 15.24_edited.jpg

UTDANNING

Sørge for kvalitetsutdannelse for å bygge en bærekraftig ung generasjon med kunnskap og ferdigheter

WhatsApp Image 2022-04-27 at 15.28_edited.jpg

ARBEID OG INNTEKT

P4T har som visjon å skape et selvforsynt lokalsamfunn

WhatsApp Image 2021-05-14 at 15.02_edited.jpg

BESKYTTELSE AV BARN

P4T arbeider for å skape et sikkert samfunn for barn fritt for vold og overgrep, så vel som å forhindre og respondere til vold mot barn.

WhatsApp Image 2022-04-27 at 15.12.06.jpeg

HELSE

P4T har en rekke programmer som tar sikte på å gi bedre helse og informasjon til lokalsamfunnet, ved å tilby ulike hjelsetjenester og kunnskap.

pHOTO 1_edited.jpg

SKOLE KULTURUTVEKSLING
 

Vi kobler en klasse på vår skole i Kyangwali Refugee Settlement sammen med en klasse på samme klassetrinn.

bottom of page