top of page

BLI MED Å STØTT VÅRT ARBEID

Med over 1, millioner flyktninger er Uganda det landet som har tredje flest flyktninger i verden, og det største i Afrika. Flyktningene kommer fra noen av de verste konfliktene i verden. Mer enn 60% er barn. De fleste av disse har flyktet fra brutale konflikter og har vært vitne til forferdelige voldeligheter eller mistet familen og venner. Skolene er overfylte, noe som resulterer i at mange ikke får den utdannelsen de har krav på. Samtidig har 25% av barn i grunnskolealder og 86% av unge i videregående skolealder ingen skoletilbud overhodet. (UNHCR 2020).
 
I Kyangwali flyktningleir alene oppholder det seg 113000 flyktninger, der 82% er kvinner og barn og over 50% av barne er i skolealder. Bare 17172 barn gikk i 2018 på skolen (UNCHR 2018). Barna har lang vei til skolen, mangler tilgang til mat og psykososiale hjelpeprogrammer på grunn av manglende finansielle muligheter, eller avhengighet av Verdens Matvareprogram der hver familie mottar kun 6 USD (ca. 50 kroner) per person i måneden til mat.
P4T Uganda har med sitt arbeid her fått til mye men det er mange flere som trenger hjelp og bistand. Nedenfor kan du lese mer om hva vi med din støtte kan få til.

VÅRE PROSJEKTER DU KAN STØTTE

Her kan du finne ut mer om hvordan du kan gjøre en forskjell i livene til flyktninger. Din støtte er verdifull, og bare små beløp kan ha en stor effekt.

En månedlig gave til oss vil være til stor hjelp med vårt arbeid med barn og familier som er påvirket av krig og konflikter. Ved å donere til P4TNorge hver måned vil du gi flyktninger utdanning, beskyttelse og jobbmuligheter for en bedre fremtid. Så lite som 50 kroner kan gjøre en stor forskjell!

Refugee children in Uganda 5.jpg

STØTT ET BARN

Hjelp et barn med skolegang

Det er beregnet at 19% av flyktningbarn på grunnskolenivå har en høyere alder en skolenivået skulle tilsi. Dette kommer av manglende skolegang og språkproblemer. 60% av barna i grunnskolealder i Kyangwali har ikke tilgang til utdannelse, har måttet slutte eller aldri har fått begynt. Utdannelse er nøkkelen til å gi jenter og gutter kunnskap og evner til å leve produktive, oppfyllende og selvstendige liv.

Support Refugee families in Uganda.jpg

STØTT EN FAMILIE

Gi en familie hjelp i hverdagen

På grunn av et høyt nivå av analfabetisme, ekstrem fattigdom, arbeidsløshet, og sårbare mennesker, arbeider P4T med å gi opplæring og trening for å gjøre menneskene i samfunnet i stand til å lage egne arbeidsplasser og bedre inntektsmuligheter.

Begrensede økonomiske muligheter og avhengighet av Verdens Matvareprogram der hver person mottar $8 (ca. 65 kroner) per måned til mat gjør det vanskelig å ha midler til andre ting en familie trenger.

Barna på skolen under tre i Uganda.jpg

BYGG EN SKOLE

Gi hjelp til vårt skoleprosjekt

Skolene er overfylte, noe som fører til at mange elever dropper ut. Elev/lærer-raten er så høy som 1:200 sammenlignet med myndighetenes standard på 1:53. Dette leder til usikker læring og et urolig miljø.

Å bygge gode og sikre klasserom betyr at flere elever vil få en utdannelse, og sjansen for tidlig ekteskap og graviditet samt elever som dropper ut reduseres. Ikke minst får læreren mer tid til elevene når klassen er mindre.

pHOTO 1.jpeg

STØTT VÅRT ARBEID FOR BESKYTTELSE AV BARN

Vi vil gjøre hverdagen sikrere for barn og unge

Uganda er tilholdsted for over 1,4 millioner flyktninger og 60% av disse er barn, inkludert mange som har opplevd seksuelle overgrep, som har kommet alene eller er kommet bort fra sine familier som trenger beskyttelse.

40% av jenter I Uganda blir giftet bort før de er 18 år, og 10% av disse før de fyller 15. Rundt 35% av jentene dropper ut av skolen på grunn av dette, mens 23% dropper ut på grunn av graviditet.

BLI FADDER

Ønsker du å bli en fadder til et av våre barn i Kyangwali Refugee Settlement? Det er mange barn som trenger en liten ekstra assistanse og hjelp, og ikke minst oppfølging fra våre dyktige folk.

Ved å bli en fadder hjelper du ikke bare barnet men også familien og fellesskapet rundt. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra med å bli en fadder, og fortell gjerne litt om deg selv.

Nedenfor kan du få svar på noen spørsmål du kanskje har om det å bli fadder.

Vi gleder oss til å høre fra deg! :)

Bli fadder

VANLIGE SPØRSMÅL

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om fadderskap.
Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt på e-post

HVORDAN BRUKES MITT FADDERSKAPSBIDRAG?

Dine penger brukes til å dekke de største behovene I nærmiljøet der ditt fadderbarn bor. Det kan dreie seg om utdanning, næringsrik mat, medisiner, beskyttelse, psykososial støtte eller et sted å bo.
 
Gjennom din støtte sørger du for at barna er trygge, får god mat og en utdannelse som vil sørge for deres fremtid. For å suksessfullt gjøre en forskjell i barnas liv, er det viktig å se på både bakgrunn og årsak til den situasjonen barna er i.

Din hjelp gjør det mulig for oss å gi barna den støtte de trenger for vokse og nå sitt potensiale.

HVORDAN HJELPER DETTE MITT FADDERBARN?

Ditt fadderbarn vil oppleve et bedre, gladere, og tryggere liv. Ikke minst et liv med bedre helse. Vi sørger for at ditt fadderbarn følges opp og får den hjelp og støtte det trenger både hjemme og på skolen, og vi vil sette inn tiltak dersom dette er nødvendig for at ditt fadderbarn skal få alle de mulighetene det fortjener.

Vi oppfordrer deg til å sende brev og hilsener til ditt fadderbarn, noe som vi vet vil bli satt meget stor pris på. Ved å lese hva du har skrevet til dem, får de ny kunnskap og glede samt at det bygger selvtillit. Fadderbarnet vil ønske å sende noe tilbake til deg, og får brukt sin kreativitet til å lage en flott hilsen.

Vi tar vare på fadderbarnet på alle måter, både fysisk og psykisk ved å tilby et trygt og godt miljø der vi oppforder barnet til å utforske, utvikle seg og vokse.

Fadderbarnets håp og drømmer vil bli til virkelighet når de får se hvordan deres nærmiljø forandres til et sunnere og sikrere sted å være. For oss er det viktig å sørge for at alle barn får den hjelp og assistanse de trenger, og med din hjelp kan vi gjøre dette enda bedre.

HVORFOR SKAL JEG BLI FADDER GJENNOM P4T?

Fordi sammen kan vi gjøre en virkelig forskjell! Dersom du vurderer å bli fadder, ønsker du allerede å endre liv.
 
Fadderskap gjør det mulig for deg å gi sårbare barn bedre liv og en lysere fremtid. Du vil se forandringene selv gjennom jevnlige oppdateringer om ditt fadderbarn, og kan bygge et personlig kjennskap til et barn som trenger deg.

Gi din støtte: FAQ
Gi din støtte: FAQ
bottom of page